Rozhovor s prezidentem Ing. Josefem Doleželem

 English translation

Mistrovství světa v Praze ze kvapem blíží, pan Doležel byl přítomen mnoha národních mistrovství a my jsme se zeptali:

 

President IFMS - Ing. Josef DoleželPan Ing. Josef Doležel se v letech 1996 – 2003 významným podílem jako ředitel Hanácké kyselky, s.r.o., zasloužil o rozkvět mažoretkového sportu. Přispěl tak k rozvoji nového, moderního, dívčího sportu. Každoroční soutěže mažoretek v Hranicích s mezinárodní účasti si získaly nejen oblibu a zájem soutěžících, ale vzniklo i mnoho nových skupin jak u nás, tak v zahraničí. S rozvojem přibývaly nové disciplíny a soutěž se rozrůstala nejen kvantitou, ale především o nové prvky a choreografie s kvalitním předvedením.
Po založení federace byla Ing. Josefu Doleželovi dána jednomyslně důvěra a byl zvolen do funkce prezidenta.

 

1. Napadlo Vás někdy, že budou mažoretky soutěžit na mistrovství světa?

Před 15 lety, kdyby mi někdo řekl, že mažoretky, dříve jen okrasa a doprovod dechovek, budou mít samostatné mistrovství světa, tak bych mu řekl, že je to nereálné a přinejmenším ideální představa. Jsem nesmírně rád, že díky neústupné zatvrzelosti, obrovského zapálení a vysoké obětavosti všech příznivců mažoretkového sportu a nadšenců realizačního týmu, se zprvu snad ideální představa stává skutečností.

2. Soutěž znáte z pohledu V.I.P. hosta – sponzora. Jak vnímáte přípravy na tuto vysokou soutěž z pohledu pořadatele?

Hlavně mě překvapila vysoká profesionalita v přístupu organizačního výboru.
V loňském roce měli zpracovanou hrubou osnovu časového harmonogramu, která se jim podařila skutečně, i přes mnohá legislativní úskalí a komplikovanou organizaci přeci jen dotáhnout až do onoho vysněného cíle – nové organizace zapsané v registru mezinárodních organizací International Federation Majorettes Sport se sídlem v Praze a 1. otevřeného Mistrovství světa mažoretkového sportu u nás, v Praze.
Dát dohromady a vyhledávat v jednotlivých světadílech a státech ta správná napojení na příslušné asociace a vstřícné klíčové managery, a to v různých světových jazycích, to nechce jen odvahu, ale hlavně odbornost a jazykovou fundovanost. Ze svých zkušeností z dřívějších let vím, jak složité a rozsáhlé jsou přípravné práce takovýchto projektů. Náročná organizace celé akce, včetně zajištění adekvátních prostorů, dopravy, ubytování, stravy až po zajištění akreditací erudovaných a zkušených porotců a nejrůznějších legislativních formalit v tak krátkém čase je opravdu neuvěřitelná. Věřím však, že jsme na nic podstatného nezapomněli a celá akce bude úspěšná.

3. Jak se těšíte na výkony soutěžících?

Tak na to velké vyvrcholení přehlídky vysokých výkonů ve 20. ročníku konání Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, s týmem organizátorů včele s „pamětníkem“ všech ročníků paní Martou Pavelkovou, se těším nejvíc!
Myslím si, že není na světě muže, jehož oči rády nespočinou na ladném pohybu krásných dívek a žen s úsměvem na rtu, vyzařující energii, nakažlivou radost z pohybu i rytmické hudby …..

Scroll to Top