QSCORE

REGISTRATION PORTAL

1. Step: Register on the web site: http://qscore.cz/registration

2. Step 2: Wait for activation (we activate accounts every evening), we will inform you about the activation by e-mail

3. Step 3: After activation, log in to the system with the right to edit your club

4. Step: Select a competition and log in


1. krok: Zaregistrovat se: http://qscore.cz/registration
2. krok: Počkat na aktivaci (účty aktivujeme každý den večer), o aktivaci vás budeme informovat mailem
3. krok: Po aktivaci se přihlásit do systému s oprávněním editovat svůj klub
4. krok: Vybrat kvalifikaci a přihlásit se.

Scroll to Top