Posuňme mažoretkový sport na vyšší úroveň, úroveň světovosti!

 English translation

Mažoretkový sport se dostal do podvědomí veřejnosti jako jeden z nejkrásnějších sportů. Pro diváky zajímavá sportovní oblast určena dívkám vyniká svojí vytříbeností, elegancí a originalitou. Avšak těmto vlastnostem předchází ještě jedna vlastnost, a to náročnost.  Nápadité kostýmy , rozmanité choreografie, které zaujmou diváky, vytvoření představy o skloubení pohybu a využití prostoru a v neposlední řadě stále se zvyšující  tréninková náročnost spočívající v překonávání sebe samé a v donucení svého těla, aby se při pádu opět ladně zvedlo a soutěžilo dál. Vždyť jednoho dne tento sport zaručeně získá nejvyšší možné ocenění, a to je zařazení do olympijských sportů.

Píše se rok 2013. Pro mažoretkový sport a organizátory soutěží na všech úrovních, to znamená novou éru plnou změn. Jen ji správně uchopit. Šance posunout tento nový, moderní sport určený dětem a mládeži do 26 let do olympijského sportu se nemusí opakovat. Za tímto účelem byla cílevědomě založena mezinárodní federace International Federation Majorettes Sport (IFMS) a má povolené sídlo v Praze. Federace je otevřená všem zainteresovaným osobám a spolkům a vyzývá tyto subjekty ke spolupráci.

IFMS má již svůj první symbol – jedinečné  logo.  Logo federace symbolizuje sjednocení mažoretkového sportu. Siluety mažoretek s osobitým stylem už na první pohled zaujmou svou dynamičností, mladistvým pohybem, sebevědomím, pružností, krásou a elegancí. Zvednutá brada, vzpřímený postoj a krok vpřed značí odhodlání tisíců mažoretek v plné své kráse  se společně  představit celému světu,  což značí směr jejich cesty a chůze vpřed. Pestrost barev představuje optimismus a rozmanitost sportu. Dává prostor nehynoucí fantazii nás všech. Symbolizuje duhu, složitý jev matky přírody, nad kterou lidské oko pookřeje, když ji uvidí – stejně tak, jako při pohledu na nejmenší mažoretky, ze kterých po pár letech vyrostou dámy –  symboly elegance a ženskosti, což značí tvar trojúhelníku. IFMS je jejich záštitou.

Posuňme mažoretkový sport na vyšší úroveň, úroveň světovosti!

Všechny země mají  možnost ukázat světu svůj zájem o mažoretkový sport a aktivně se zúčastnit  1. otevřeného Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. Soutěžní atmosféra a napětí kdo si odveze titul Mistryň světa bude jistě silným zážitkem nejen pro soutěžící, ale i sportovní doprovod, diváckou veřejnost a samotné pořadatele.

Stát se členem IFMS  díky její otevřenosti není složité. Společnými silami je sjednocení soutěžních pravidel podle jednotlivých sekcí a disciplín po celém světě možné. A to je základ k posunu  mažoretkového sportu na sport olympijský . Položme  tomuto cíli základ již v Praze, ve dnech 30.08 – 01.09.2013 na 1. otevřeném Mistrovství světa. K zařazení mažoretkového sportu do sportů olympijských bude předcházet  dlouhá cesta se  spoustou práce, vzájemné tolerance, pochopení, pokory…  Cíle  však  lze společnými silami dosáhnout. Čím intenzivněji budeme společně pracovat, tím bude  cesta k cíli kratší.

Scroll to Top