Skip to content

Kladno 2013

14.4.2013 / QUALIFICATION IN KLADNO

Teams and Solos


Result list

 Teams Baton & Pom-Pom Solos Baton and 2 Baton Solos Pom-Pom, Mix and Flag


Gallery

Photo Video


Judges list

Point Judges Technical Judge Assessor Judges
Bergerová Monika
(Main Judge)
Novotná Hana Mgr. Trejbalová Eva
MUDr. Pečenková Kamila Jandová Eva
Strnadová Dana

Individual scoring

 Teams Baton Teams Pom-Pom Solos Baton & 2 Baton Solos Pom-Pom, Mix & Flag


Findings of the jury

Připomínky rozhodčích z kvalifikace v Kladně

Chyby, které jsou jak v sestavách, tak v sóloformacích, byly v kvalifikačním kole v Kladně shodné jako v kolech předešlých (Trutnov, Hradec).

Vedoucí byli po ukončení soutěže o výsledcích informování rozhodčími.

Na opakované žádosti vedoucích je v letošním ročníku zveřejňováno po jednotlivých kolech i hodnocení rozhodčích. Hodnocení je pro každou hodnocenou oblast zvlášť a lze vyčíst, jaké je bodové ohodnocení v jednotlivých oblastech:

  1. choreografie
  2. pohybová průprava
  3. práce s náčiním

Diskuze o chybách bezprostředně po soutěži a zveřejňování hodnocení výsledků (závěry ze semináře v Rychnově n. K.), jsou vstřícným krokem k transparentnosti hodnocení. To ovšem neznamená, že se  budou vedoucí a soutěžící dožadovat analýzy nebo rozboru sestavy včetně porovnání s videozáznamy.

Monika Bergerová,

hlavní rozhodčí  kvalifikace Kladno


Interview with Ing. Dan Jiránek


POSTER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *