XI. WORLD CHAMPIONSHIP
MAJORETTES SPORT

V. WORLD MAJORETTES CUP

Entrance: …………

The competitor and the mandatory escort do not pay the entrance fee
Z
ávodnici a povinný doprovod vstupné nehradí

You can register during the day
Registrovat se lze v průběhu dne

The presence of competitors in the hall one hour before the start
Přítomnost závodnic v hale  hodinu před startem 

Acrobatics discipline, no time limit, no penalty (may be 1´15´´-2´15´´)
Disciplína Akrobatic, čas není vymezen, nepenalizuje se (může být 
1´15´´-2´15´´)

Entry/exit to the competition area from the right as seen from the grandstand
Příchod/odchod na soutěžní plochu zprava z pohledu z tribuny 

Managers, assistants, instructors, referees – entering the hall in shoes with a wide heel or sports shoes
Vedoucí, asistenti, instruktoři, rozhodčí – vstup do haly v obuvi se širokým podpatkem nebo v obuvi sportovní

Supported the World Championship Majorettes Sport 2024
and World Majorettes Cup 2024

Financially supported

Broadcast

Financially supported

ACCOMMODATION - UBYTOVÁNÍ - SMJEŠTAJ

…………..
VALNÁ HROMADA Mezinárodní sportovní federace mažoretek

GENERAL MEETING, congress rooms of the sports hall, Ostrava

Cooperata Together IFMS
Scroll to Top