VIII. WORLD CHAMPIONSHIP
MAJORETTES SPORT
II. WORLD MAJORETTES CUP

VIII. World Championship Majorettes Sport and II. World Majorettes Cup

financially supports the capital town of the Czech Republic

Current program
The program responds to current measures in sport due to the coronavirus crisis (complications with diseases, quarantine, check-out)

Aktualní program
Program reaguje na aktuální opatření ve sportu vzhledem ke koronavirové krizi (komplikace s nemocemi, karantény, odhlašování) 

Important – it should be noted on the competition takes place under emergency measures due to the coronavirus crisis. It is not certain whether all registered competitors on the starting lists will participate.

If we want to maintain the competition year, then his entire organization requires the necessary measures. The subsequent steps have one goal to give the competitors the opportunity to start and not to damage them during the evaluation.

a) Extended procedures for the World Majorettes Cup for BATON SENIOR STAGE from the following clubs: Crazy Roudnice nad Labem, SK Provo Brno, Květinky TJ Sokol Kladno and Glory Prague

b) for only one or low number of applications, the following disciplines or age categories are combined:
2 BAT CAD solo – juniors
2 BAT JUN duo – seniors
FLAG JUN duo – seniors
FLAG CAD solo – juniors
BAT CAD mini – juniors
POM CAD mini – juniors
MIX JUN mini – seniors
POM CAD duo – juniors
MACE – seniors baton
SEN Flag stage – seniors BATON stage
FLAG CAD duo + MIX CAD mini + MIX CAD duo – merged into MIX CAD mini

c) World Majorettes Cup – start of combined disciplines under the name:
World Majorettes Cup  PARADE MARCH (MARCHING PARADE)
World Majorettes Cup DIVERSE TEAMS STYLES

BY THESE MEASURES, COMPETITORS HAVE GUARANTEED STARTING, WHETHER USING THEM OR IF WE WILL ALLOW THE CIRCUMSTANCES TO ENABLE THEM.

 

Důležité – je nutné si uvědomit, že se soutěž koná za mimořádných opatření vzhledem ke koronavirové krizi. Není jistě, zda se všichni zapsaní soutěžící na startovních listinách zúčastní.

Pokud chceme soutěžní ročník zachovat, tak si celá jeho organizace vyžaduje nutná opatření. Následné kroky mají jeden cíl dát soutěžícím možnost startů a nepoškodit je při hodnocení.
a) rozšířeny postupy na World Majorettes Cup pro  BATON SENIOR STAGE z těchto klubů: Crazy Roudnice nad Labem, SK Provo Brno, Květinky TJ Sokol Kladno a Glory Praha

b) pro ojedinělý nebo nízký počet přihlášek jsou sloučeny následující disciplíny nebo věkové kategorie:
2 BAT CAD sólo – juniorky
2 BAT JUN duo – seniorky
FLAG JUN duo – seniorky
FLAG CAD sólo – juniorky
BAT CAD mini – juniorky
POM CAD mini – juniorky
MIX JUN mini – seniorky
POM CAD duo – juniorky
MACE – seniorky baton
SEN Flag stage – seniorky BATON stage 
FLAG CAD duo + MIX  CAD mini  + MIX CAD duo – sloučeno do MIX CAD mini

c) World Majorettes Cup – start sloučených disciplín pod názvem:
Na soutěž World Cup byl počet přihlášek do některých kategorií pouze 1-2 . Abychom všem umožnili start, byly vytvořeny následující kategorie pro World Cup.
World Majorettes Cup PARADE NARCH
World Majorettes Cup DIVERSE TEAMS STYLES

TĚMITO OPATŘENÍMI MAJÍ SOUTĚŽÍCÍ ZARUČENÉ STARTY, ZDA JICH VYUŽIJÍ NEBO ZDA JIM TO OKOLNOSTI UMOŽNÍ UŽ NEOVLIVNÍME.

 

Media team IFMS

8. World Championship 2020

19. – 21.11.2020
CANCELED

Dear colleagues and all friends of majorette sport,
we regret to say that we were forced to cancel the international WCH and WMC competitions
due to unfavorable epidemiological developments (Covid-19).
We believe that we will see you in better times. Take care.
Date: 6. 11. 2020

–> COMPETITION RULES AND CENTRAL PROPOSITION <–
–> ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE A SOUTĚŽNÍ ŘÁD <–
–> REGISTRATION / REGISTRACE <–
–> ACCOMMODATION / UBYTOVÁNÍ <–
–> PROGRAM <–

Dear fans of majorette sports,
The epidemiological situation in our country is not developing well, and with it are tightening measures that are affecting each of us.
As you have already been informed, we were forced to cancel the final rounds of the Czech Championships and, unfortunately,
the organization of other planned competitions is uncertain at the moment.
Given that the teams must have at least some time to prepare, the MJN is rather unlikely.
If the situation reverses, which we all hope from the bottom of our hearts, the international competitions WCH and WMC
could still take place, we will know more on November 3. Support your children and children in sports even in these difficult times.
Good health to all and see you soon.
Date: 26.10.2020

Dear colleagues, majorettes and all friends of majorette sport, we regreat to say that we were forced to cancel the International WCH and WMC Competitions due to infavorable epidemiological developments (Covid-19). We believe that we will see you in better times. Take care.  Organization Team IFMS

20. – 24. 8. 2020

CANCELED

Scroll to Top