VIII. International Dance Olympiad of Central Asia

We were very pleased with the invitation to the III. Central Asian Dance Sports Olympiad, which took place on June 22-25, 2023 in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. There was not much time for preparation, information from the organizers was also not many available, but even so it was possible to bring representatives of the majorette sport from the Czech Republic to Kyrgyzstan.

 

The competition took place in a very nice Gazprom hall, on the outskirts of Bishkek. The competition was organized by Mrs. Oksana Polianichko. During the four competition days, many dance styles were presented on stage by individuals, small formations and groups in all age categories. For us, especially part of the folklore dances in particular had a touch of the exotic. The spectacle was very varied and interesting.

 

As individual dance styles changed, so did the composition of the jury. The block reserved for twirling and majorettes, in which we were represented both competitively (Irena Vrbová – solo cadet 2 baton) and for the judges’ table (Kamila Pečenková), came on Sunday 25/06/2023. In particular, the sets with the pom-pom equipment were at a very high level, both in movement technique and in working with the equipment.

Unfortunately, no large formation was represented, yet the rapidly increasing level of foreign competitors can be seen.

 

During our short stay, we managed to get to know the interesting places of Bishkek, taste the local cuisine and take a short trip to the nearby mountains.

 

Despite the long journey and the language barrier, our journey was enriching. We believe that in the future we will be able to draw on information, knowledge and new contacts that we bring back to the Czech Republic together with the gold medal.

Velice nás potěšilo pozvání na III. Olympiádu centrální Asie v tanečních sportech, která se konala ve dnech 22. – 25. 6. 2023 se v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu. Času na přípravu nebylo mnoho, informací ze strany pořadatelů také, ale i tak se podařilo dovézt do Kyrgyzstánu zástupce mažoretkového sportu z České republiky.

Soutěž probíhala ve velice pěkné hale Gazprom, na předměstí Biškeku. Organizaci soutěže měla na starost paní Oksana Polianichko. Během čtyř soutěžních dnů se na ploše představilo mnoho tanečních stylů v podání jednotlivců, malých formací i skupin ve všech věkových kategoriích. Pro nás měla nádech exotiky zejména část folklórních tanců. Podívaná to byla velice rozmanitá a zajímavá.

Jako se měnily jednotlivé taneční styly, měnilo se i složení poroty. Blok vyhrazený twirlingu a mažoretkám, ve které jsme měli zastoupení jak soutěžní (Irena Vrbová – sólo kadet 2 baton), tak za porotcovským stolem (Kamila Pečenková), přišel na řadu v neděli 25.6.2023. Zejména sestavy s náčiním pom-pom byly na velmi vysoké úrovni, jak v pohybové technice, tak v práci s náčiním.
Bohužel nebyla zastoupená žádná velká formace, přesto je patrná velmi rychle se zvyšující úroveň zahraničních soutěžících.

Během našeho krátkého pobytu jsme stihli poznat zajímavá místa Biškeku, ochutnat místní kuchyni a udělat si krátký výlet do blízkých hor.

I přes dlouhou cestu a jazykovou bariéru byla naše cesta obohacující. Věříme, že v budoucnu budeme moci čerpat z informací, poznatků a nových kontaktů, které společně se zlatou medailí přivážíme zpátky do Čech.

Kamila Pečenková

Scroll to Top