Moving starts and lists to check

Due to overcrowding, some disciplines are moving from Wednesday to Thursday:
– MIX cadets (stage, duo-trio, mini),
– 2 BAT female cadets (solo),
– 2 BAT juniors (solo, duo-trio)
The reason for the move is the unexpected interest in the FLAG discipline.

Lists (start) to check:
Crossed out start numbers – they do not have a nomination for the WC – if they prove the nomination, their starts will be restored in the start list
Starters who have been eliminated (do not have a WCH nomination) can apply to the WCup if they have a nomination for this competition (disciplines that are open to the WCup).

Z důvodu přeplněné kapacity, se některé disciplíny ze středy přesouvají na čtvrtek:
– MIX kadetky (stage, duo-trio, mini),
– 2 BAT kadetky (sólo),
– 2 BAT juniorky (sólo, duo-trio)
Důvodem přesunu je nečekaný zájem o disciplínu FLAG.

Seznamy začínajících ke kontrole:
Přeškrtnutá startovní čísla – nemají nominaci na MS – v případě, že nominaci doloží, budou jejich starty obnoveny ve startovní listině
Startující, kteří byli vyřazeni (nemají udělenou nominaci na WCH) se mohou přihlásit na WCup, pokud mají nominaci na tuto soutěž (disciplíny, které jsou na WCup otevřeny).

Currently 28. 7. 2023:

Scroll to Top