Dance Holiday's by Lake Issyk-Kul

After the end of the competition days, the Dance Holiday’s summer camp followed at Lake Issyk-Kul, the content of which was intensive teaching of modern dances, choreography, twirling, majorette sport with stick, fringe and banner equipment. The master class was held in a children’s rehabilitation center with a capacity of 600 people, spatially adapted for training, in the town of Čolpon-Ata, about 350 km from Bishkek. There is a separate sandy beach near the hotel, the bottom of the lake is also sandy, clear blue water, the lake at an altitude of 1,609 m, surrounded by mountains with snow-capped peaks.

A new environment, an interesting concept, the organizers would like to welcome ČFMS lecturers, and that is a challenge.

Po ukončení soutěžních dnů následoval u jezera Issyk-Kul letní tábor Dance Holidady´s, jehož obsahem byla intenzivní výuka moderních tanců, choreografie, twirlingu, mažoretkového sportu s náčiním hůlka, třásně a prapor. Master klas se konal v děckém rehabilitačním centru s kapacitou 600 osob, prostorově pro trénink uzpůsobený, ve městě Čolpon-Ata, vzdáleném od Bishkeku cca 350 km. U hotelu je samostatná písečná pláž, písečné je i dno jezera, průzračná modrá voda, jezero v nadmořské výšce 1 609 m, obklopené horami se zasněženými vrcholy.

Nové prostředí, zajímavé pojetí, organizátoři by rádi uvítali lektory ČFMS, a to je výzva.

Marta Pavelková

Scroll to Top