1. Grand Prix v mažoretkovém sportu

Průvod mažoretek městem zahájil druhý soutěžní den 1. Grand Prix v mažoretkovém sportu

Mažoretkový sport je sport nový, moderní a jeho rozvoj není možný bez účasti na mezinárodních soutěžích. Tento sport, určený převážně dětem a mládeži, si vyžaduje přinášet stále nové vstupy, nápady a myšlenky. Snahou je, aby mažoretkový sport dával možnost nejen děvčatům, ale všem jeho příznivcům jak v oblasti zapojení se do tréninků, soutěží, tak v podívané a sportovních zážitcích z dobrých výkonů jeho divákům.

Účast na mezinárodní soutěži 1. Grad Prix v mažoretkovém sportu 2015, Opatija, Chorvatsko nebylo jen náhodné. Byla to téměř 2 roky zvažovaná akce, jejímž výsledkem byla po dva dny zaplněná moderní hala Marino Cvetkovič mažoretkami z České republiky, Maďarska, Ruska a domácího Chorvatska.

Mažoretky přihlášené do Grand Prix svými pódiovými sestavami skupin a formací soupeřily o umístění nejen na předních místech, ale také o postup až na Mistrovství světa v Praze Article 2015. Chorvatské mažoretky ve svém národním mistrovství usilovaly o titul národního mistra.

Soutěžní program byl sestaven tak, že se střídaly disciplíny nejrve v Grand Prix a poté v národní soutěži.
Tímto modelem byly nejen konfrontovány dvě úrovně, mezinárodní a národní, ale podívaná dala možnost všem zúčastněným výkony těchto dvou úrovni sledovat a porovnávat.

Pro vlastní posuzování výkonů byly sestaveny dvě poroty, pro každou soutěž zvlášť. Zatímco vždy jedna porota hodnotila, druhá sledovala výkony. Shrnutí poznatků pak bylo předmětem společného zasedání. Rozhodčí se rovněž v praxi setkali s hodnocením výkonů národní a mezinárodní úrovni. Výsledkem byl dobrý trénink rozhodčích, další prohlubování osvojených pravidel, srovnání způsobů hodnocení a posuzování všech oblastí (choreografie, pohybová průprava, práce s náčiním) předvedených soutěžních sestav.

Cílem takové spolupráce je posun rozvoje mažoretkového sportu na mezinárodní úrovni a jeho další šíření v zahraničí.

Grand Prix Majorettes Sport_Opatija (1)Mezinárodní federace mažoretkového sportu (IFMS) nabízí podporu členským státům V tomto případě se realizace bude konat v září letošního roku seminářem pohybové průpravy, práce s náčiním, choreografie a školení rozhodčích. Prezidium IFMS předpokládá, že tato investice do vzdělání přinese vzrůstající tendenci ve výkonnosti soutěžících.
Ozdobou dvoudenního zápolení byl parádní průvod městem se dvěma kapelami, dlouhý bezmála 2 km. Za krásného letního počasí vynikla pestrost kostýmů, krása a elán mládí a v neposlední řadě rázná hudba.

1.Grand Prix v mažoretkovém sportu a národní mistrovství splnilo své poslání; mažoretky si porovnaly výkony na národní a mezinárodní úrovni a odnesly si nominace na Mistrovství světa Article 2015, divák si odnesl zážitky z dobrých výkonů a ostatní veřejnost si odnesla zážitky se stovkami snímků z parádního průvodu.


Official page 1. Grand Prix Majorettes Sport Article 2015

Scroll to Top