Skip to content

Needed advertising in television

  • by

Everything is better year after year! The hall, medals, organization clatters as clockwork, judges, moderator, sound engineers etc. I saw basically no problem. I understand that the nerves are working, but it must be terrible. I’m writing this also because I would very much like to push the whole matter to the Ministry of Education and Sport (though it would be another pile of work and worry). I can imagine for example the much needed advertising in Czech television broadcasting sport. In the last 4 years it has become a lot of changes, the whole movement is transformed into a compact system, training of judges + rules, leaders and majorettes training, perhaps in all motion areas, amazing aesthetic costumes level, the increasing interest in the event among other international destinations.


wch-2016-ifms-rerie

Online stream

Všechno je rok od roku lepší! Hala, medaile, organizace klape jak na drátku, rozhodčí, moderátor, zvukaři atd. neviděl jsem v podstatě žádný problém. Je mi jasné, že nervy to ale musí být hrozné. Píšu ale také proto, že bych ti moc přál dotlačit celou záležitost pod ministerstvo školství a sportu (i když to bude další hromada práce a starostí). Dovedu si představit třeba tu tolik potřebnou reklamu v ČT sport – záznam na půl hodinky z MS. V posledních 4 letech se stalo spoustu změn, celé hnutí se proměnilo v kompaktní celek, školení rozhodčích + pravidla, školení vedoucích a mažoretek snad ve všech pohybových oblastech, úžasná estetická úroveň kostýmů, zvyšující se zájem o akci u dalších zahraničních destinací .

Mgr. Milan Ludvík, long time judge, pedagogue, musician, accompanist and supporter of the majorettes sport

Official page IV. World Championship Majorettes Sport Official page IV. World Championship Majorettes Sport