Needed advertising in television

Everything is better year after year! The hall, medals, organization clatters as clockwork, judges, moderator, sound engineers etc. I saw basically no problem. I understand that the nerves are working, but it must be terrible. I’m writing this also because I would very much like to push the whole matter to the Ministry of Education and Sport (though it would be another pile of work and worry). I can imagine for example the much needed advertising in Czech television broadcasting sport. In the last 4 years it has become a lot of changes, the whole movement is transformed into a compact system, training of judges + rules, leaders and majorettes training, perhaps in all motion areas, amazing aesthetic costumes level, the increasing interest in the event among other international destinations.


wch-2016-ifms-rerie
Online stream

Všechno je rok od roku lepší! Hala, medaile, organizace klape jak na drátku, rozhodčí, moderátor, zvukaři atd. neviděl jsem v podstatě žádný problém. Je mi jasné, že nervy to ale musí být hrozné. Píšu ale také proto, že bych ti moc přál dotlačit celou záležitost pod ministerstvo školství a sportu (i když to bude další hromada práce a starostí). Dovedu si představit třeba tu tolik potřebnou reklamu v ČT sport – záznam na půl hodinky z MS. V posledních 4 letech se stalo spoustu změn, celé hnutí se proměnilo v kompaktní celek, školení rozhodčích + pravidla, školení vedoucích a mažoretek snad ve všech pohybových oblastech, úžasná estetická úroveň kostýmů, zvyšující se zájem o akci u dalších zahraničních destinací .

Mgr. Milan Ludvík, long time judge, pedagogue, musician, accompanist and supporter of the majorettes sport

Official page IV. World Championship Majorettes Sport Official page IV. World Championship Majorettes Sport

Scroll to Top