The ethnic festival "Miliy Yaylak"

The ethnic festival “Miliy Yaylak” will take place in the foothills of Baku from July 5-7, 2024. 

The goal of the festival is to develop and maintain history in collaboration with innovation. The festival program will include the event “Heritage of the Turkic World”, which will unite folk and modern choreography from around the world. Participants from 15 people and the leader are provided with free food and accommodation; for small groups from 2 to 5 people, accommodation and food are provided free of charge from July 5-7. 

Festival “Heritage of the Turkic World”: – folk choreography – variety choreography – modern choreography – sports choreography

A department of artistic sports was also organized at the event: – cheerleading – fitness – majorettes – jumping group – cheer up

Etnický festival „Miliy Yaylak“ se bude konat v podhůří Baku od 5. do 7. července 2024. 

Cílem festivalu je rozvíjet a udržovat historii ve spolupráci s inovacemi. Součástí festivalového programu bude akce „Heritage of the Turkic World“, která spojí lidové a moderní choreografie z celého světa. Účastníci od 15 osob a vedoucí mají zajištěno jídlo a ubytování zdarma; pro malé skupiny od 2 do 5 osob je od 5. do 7. července zajištěno ubytování a strava zdarma. 

Festival “Dědictví tureckého světa”: – lidová choreografie – varietní choreografie – moderní choreografie – sportovní choreografie

Na akci byl organizován i oddíl uměleckých sportů: – cheerleading – fitness – mažoretky – jumping group – cheer up

Z rozpočtu dotací můžeme přispět na dopravu, výše dle počtu osob.

 

Scroll to Top