Magic Sport in Square World, Taškent

An inspiring and interesting enterprise, certainly important for the further development of majorette sport.

Abroad, just like here, there are competitions and similar activities in the first half of the year, and the dates collide. The competition in Tashkent happened right between the end of the qualifying and semi-final rounds before the final rounds, and it was definitely worth seeing this “exotic” for us.

The Federation supports participation abroad.

Inspirativní a zajímavý podnik, určitě důležitý pro další rozvoj mažoretkového sportu.

V zahraničí, stejně jako u nás, jsou soutěže a obdobné aktivity v první polovině roku a termíny kolidují. Soutěž v Taškentu se zrovna trefila mezi ukončení kvalifikačních a semifinálových kol před koly finálovými a určitě stálo za to tuto pro nás „exotiku“ vidět.

Federace účast v zahraničí podporuje.

Scroll to Top