for majorettes Sultanky

vyhl.SultánekFor majorettes Sultanky and our whole team we would like to thank you for the great competition that we could participate in from 23 to 27 August 2016. Excellent organization, professional competition level and running, which was taking place according to schedule. From the beginning it seemed to us to be all strictly uncompromising, permanent bans, but in the final effect, we agreed that we want to be the real world level, so we have to respect it so! But everyone! And first of all have to start the leaders themselves, then they can set an example for children. If they do not already know it from home, they should have it studied as well as songs or mandatory elements in competition sets. I can hardly ever explain to my children why we cannot do some things and others do. Recording and photos move emotionally almost everyone and for us it was great success after four great days the amazing icing on the cake, that our several days participation decorated. It were
unforgettable four days and not just Saturday’s final victory. Thank you!


Za mažoretky Sultánky a celý náš tým bychom chtěli poděkovat za úžasnou soutěž, které jsme mohli být od 23.-27.8.2016 součástí. Skvělou organizaci, profesionální úroveň závodů a průběh soutěže, který jel podle časového harmonogramu. Ze začátku se nám zdálo být vše striktně nekompromisní, neustálé zákazy, ale ve výsledném efektu jsme se shodli, že chceme-li být skutečně světoví, tak to musíme respektovat! Ale všichni! A v první řadě musí začít vedoucí samy u sebe a následně mohou jít příkladem dětem. Pokud to už neznají z domu, měly by to mít nastudované stejně jako skladby nebo povinné prvky v sestavách. Těžko mohu já neustále vysvětlovat svým dětem, proč my nemůžeme a ostatní ano. Záznam a fotky dojímá snad každého a pro nás byl úspěch po 4 skvělých dnech užasnou třešinkou na dortu, který naši několikadenní účast dozdobil. Byly to nezapomenutelné 4 dny a to nejen závěrečným sobotním vítězstvím. Děkujeme!

Gabriela Festová, Youth Centre Hořice

Official page IV. World Championship Majorettes Sport Official page IV. World Championship Majorettes Sport

Scroll to Top