Category Archives: News

Looking back to WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Looking back to WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Dear Friends!

Andrey Kokoulin2„My congratulation upon World Championship!
That was real international competition and I am personally glad to be a part of this!“
(Andrey Kokoulin president and vice president a few dancing federations, dancing sport and majorettes sport)

More similar appreciations and thanks were delivered from different corners. It is not about list of them. But thanks of IFMS for moral support belong only just to all who have expressed acclaim. It suggests that the way of IFMS is correctly set. But it also has another side; It obliges the organizers to increasing a competition level, to select a competitors and to partnership in the education of other candidates. Now we can say that the competitor who reached the World Championship majorettes sport belong to the world elite of majorettes sport.

Majorettes world looks up to the competition and learn from it. This competition does not hide anything, it is transparent; published mandatory data, rules in text with video demonstrations, result lists, documentary photos and live stream represent a maximum extent of competition. Each competitor is shown in image and text, including its performance. It’s nothing to be ashamed of.

IFMS is the first federation of majorettes sport which was able to class to real sport with all its attributes. Its work was confirmed that the competitors appreciate it, respect a labor of leaders and their assistants, choreographers and work of all who defends such a big competition. An audience does not stay in background; it can takes away the experiences of demonstrated athletic performances and the competitive atmosphere in the hall.
IFMS thanks again to everyone for your participation in the 3rd year of world championship, congratulate to competitors to gain appreciation and also to everyone who was unsuccessful, does not matter. You have possibility to fight again on the 4th grade. The important thing is to endure, linger, learn from mistakes and believe the success will come soon.


Official page 3. World Championship Majorettes Sport Article 2015

Read More

The strongest moments are comming

The strongest moments are comming

Four competition day, it means four times Medal Ceremony where majorettes from 11 states will be the main stars there

Each of you will stand on scene during a celebration ceremony and expect if you hear your name from mouth of announcer. Announcer always reads the names of majorettes and names of teams from last place. There you can´t hear your name. You are calm and believe that your name will not be announced for a long time. Other majorettes have the same feelings. Announcer are declaring 15th place, even now you don´t have the “good luck”, “bad luck” a you can´t hear your name. You will hear a cheer there around and you are more and more restless. For a moment you think about feeling to became World Champion in your category.

You are nudged by friend beside you and suddenly you are in reality again and hear “Congratulation!” For a moment you don´t know why she said it but announcer declined 8th place and your name still isn´t uttered. It means that you can´t expect to obtain a worse place than 7th. Microphone is noisy and announcer declines 7th place. You are concentrating to hear your name well. But even now you didn´t register it. 6th place, 5th place – announcer accelerates the pace and you don´t know if you should be happy or attentively listen and realize her next words.

4th place. You are ready to report with your baton, step ahead and take a place for 4th best majorette of actual category of the world. Definitely you will get a world title. You are experiencing the pleasure which you feel and crying. Your team friends are pleased as well. You experience it like one big family. 3th place, 2th place – announcer protracts her speech deliberately to stronger atmosphere. “The second place and the winner of the title 1st Vice World Champion of majorettes sport …” Now you are assured that the second place is the worst possibility and you will carry about precious metal. “With the number 85,25 of points is…” You are surrounded by the greatest pleasure which you have ever experienced.

IFMS-WCH-SPARTA ARENA_2015You realize that you are the WORLD CHAMPION because the biggest your rival is getting a cup for winner with silver medal. Announcer of competitions calmly announces: “World Champion Majorettes Sport with number 85,30 of points is..” YOU became the winner. A hall is full of joy. You feel the thrill of the whole you team all long way to the podium, which belongs to you. You are the best majorettes! Years of hard work and training were successful. You can´t be concentrated, they are giving a hand to you to congratulate for new title WORLD CHAMPION and give a diploma with cup for a totally winner. It seems to be incredible. You bow a head and are decorated with gold medal. It is so heavy but you are proud of your title. You straighten your back, lift your head and listen the most beautiful anthem. It sounds just for you. , you raise your head and listen to the beautiful fair-earned anthem, which is played FOR YOU.

“Congratulations and we hope you will write a similar article!”


Official page 3. World Championship Majorettes Sport Article 2015

Read More

Ing. Andrej Babiš granted the patronage for WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

Ing. Andrej Babiš granted the patronage for WCH Majorettes Sport, IFMS 2015

A battle of beauty, elegance and sport performances

It is 3th WORLD CHAMPIONSHIP Majorettes sport. Majorettes from around the world will fight for the title World champion of majorettes sport in few days.

This delicate, we can say fresh and fascinating majorettes sport is still improved. Finally it gains tradition and appreciation. Mr Ing. Andrej Babiš, minister of finance Czech republic and Ms. Hana Nováková, Prague city councillor granted their patronage for this event.

This show is agile and energetic and offers unusual sports and cultured sight to you. It assures the beauty and elegance did not disappear from the face of the Earth. A noble Prague obtained the honor to entertain the best majorettes groups. And they obtained the possibility to be part of the Prague and signed in history of Czech metropolis.

If you wish to include yourself this event as well and support a competitive atmosphere, we look forward to seeing you on 26. 8. – 29. 8. 2015 every day from 9 am in Arena Sparta – Podvinný mlýn, Prague 9.


Official page 3. World Championship Majorettes Sport Article 2015

Read More

CZE- Po dvouleté pauze opět Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu

CZE- Po dvouleté pauze opět Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu

Dva roky na sebe dalo čekat jubilejní, X. Mistrovství Evropy, které se konalo ve dnech 27.6. a 28.6.2015 v Kędzierzyn-Koźle, Polsko

Polsko bylo z desetileté historie hostitelem soutěže již po osmé:

2004 – 2009 Opole, POL
2010 Vyškov, CZE
2011 Poreč, CRO
2012 Opole, POL
2013 – 2014 IMA Mistrovství Evropy nevyhlásila, IFMS vyhlásilo Mistrovství světa
2015 Kędzierzyn-Koźle, POL

Moderní, prostorná hala s velkým parkovištěm je pro tento druh sportu vyhovující. Je umístěna v klidné zóně na předměstí, což bylo pro některé účastníky nezvyklé a trochu bloudili. Na start však všichni přijeli včas.
Po oba dny se soutěž konala v pohodové atmosféře, za přítomnosti prezidenta International Federtion Majorettes Sport (IFMS), pana ing. Josefa Doležela.

Poprvé byl aplikován nový model nominací z národních mistrovství, který spočívá v tom, že soutěžící s nejvyšším počtem bodů jsou z národních mistrovství nominováni přímo na mistrovství světa a další soutěžící tak dostávají možnost bojovat nejen o medaile, ale také o postupy na Mistrovství světa, které se koná ve dnech 26.-29.8.2015 v Praze, ve Sparta Aréně, Podvinný mlýn Article 2015

1_European Championship Majorettes Sport (66)Ve druhém soutěžním dnu byly také předvedeny dua-tria 2BAT ve všech třech věkových kategoriích a disciplína „bulawa“ (velitelský palcát kozáckého hejtmana). Soutěžící z těchto disciplín zatím nepostupují na mistrovství světa , ani jim nebyly uděleny tituly. Pokud bude ještě do zasedání členské schůze IFMS předložen návrh na zařazení předvedených disciplín do pravidel, je možné, že se mažoretkový sport o tyto disciplíny rozšíří. Záleží to však na kvalitním zpracování návrhu znění pravidel včetně způsobu hodnocení.

Od r. 2012, kdy se konalo v Opole, Polsko, IX. Mistrovství Evropy se udály některé změny, a to jak v definici pravidel mažoretkového sportu, tak v samotné asociaci IMA (International Majoretsport Association). IMA je nadále po volbách v lednu 2013 registrovaná v Polsku a primárně se řídí polskými předpisy. Po vzniku mezinárodní federace IFMS se stala IMA jejím členem. Do této doby byla IMA nositelem práv a vyhlašovatel Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, což může doložit historii jednotlivých mistrovsví. Nikdy na žádnou jinou právnickou či fyzickou osobu nepřevedla IMA právo na užívání pořadí konaných mistrovství.

Tatabánya, Maďarsko, se v r. 2013 pyšnila X. Mistrovstvím Evropy v mažoretkovém sportu, konaného na parkovišti za hotelem. Z videozáznamů zveřejněných na webových stránkách bylo zřejmé, že pochodové defilé procházelo veřejnou komunikací bez označení trasy dle pravidel, mezi parkujícími auty. Paní Éva Gogolák v korespondenci opakovaně potvrdila, že IMA v Opole je jiná organizace než IMA v Tatabányi, která byla založena 12.6.2013. Tato nově založená organizace s prezidentkou Évou Gogolák používá bez skrupulí zkratku IMA, čerpá z dobrého jména a letité historie IMA v Opole a přivlastnila si pořadové číslo mistrovství X.:
Name: International Majorette-Sport Association
Registration number: 1914
Home/headquarter: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street, Hungary
Represent: Geisztné Gogolák Éva president of association ( address: 1045
Budapest, 2/b Pozsonyi street, Hungary;
postal address: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street , Hungary )
Number of Final Court decision: Pk.60009/2013/6; 12. June 2013,
Tribunal of Tatabánya, Hungary
Tax number: 18516218-1-11
Bank account: MKB Bank
Address: Tatabánya, Fő
tér 6. 2800 Hungary
IBAN: HU13-1030 0002 1060 9616 4902 0017
BIC: MKKB HU HB

V tomto klamání veřejnosti pokračuje organizace, která se prezentuje názvem Majorette-Sport World Federation, s presidentkou Mrs. Željka Banović, a to tím, že v roce 2014 uvádí v Poreči, Chorvatsko, XI. Mistrovství Evropy. O to více je zavádějící, že uvedená organizace s používanou zkratkou MWF, nemá zveřejněnou adresu sídla organizace a nikde neuvádí povinné údaje, kterými jsou identifikátory subjektu (IČ, jednací číslo, datum založení,apod.). Dalším „bludem“ je propagace XII. Mistrovství Evropy v Brně. pořadatel MAC se sídlem v Brně na svých stránkách tvrdí, že nejsou mažoretkový sport, ale ze svých soutěží nominuje na XII. Mistrovství Evropy Majorette-Sport Brno 2015. Pochybné je, že doporučené dopisy se z adresy sídla organizace vrací zpět jako nevyzvednuté…. Ví někdo, kde je v tomto případě předešlých XI. ročníků?

IFMS se sídlem v Praze, která je střešní organizaci mažoretkového sportu a členská organizace IMA se sídlem v Opole pracují společně na pořádaní mažoretkových soutěží a dalších společenských akcí, které slouží pro rozvoj mažoretkového sportu, jehož hlavními soutěžícími jsou děti a mládež, především děvčata. Společně se snaží zlepšovat soutěžní podmínky, propagovat tento nový, moderní sport široké veřejnosti, vytvářet sportovní historii mažoretek, usiluje o transparentnost zveřejňováním skutečných startovních listin a výsledkových listin bezprostředně po ukončení soutěží, odpověďmi na dotazy nejen k pravidlům a k organizaci soutěže, o její průhlednost. Zveřejněné dokumenty zůstávají v nezměněné podobě na webových stránkách.

1_European Championship Majorettes Sport (18)Poděkování patří všem zúčastněným týmům a formacím za reprezentaci, která byla na vysoké úrovni. Nový model potvrdil, že je v Evropě velký potencionál pro další rozvoj mažoretkového sportu.

V historii Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu patřil jubilejní, X. ročník 2015, s aplikací největšího počtu změn, k nejvíce profesionálně zvládnutým mistrovstvím, a to jak pořadatelskými štáby, tak samotnými mažoretkami, trenéry, rodiči a další diváckou veřejností; to vše tvořilo správnou soutěžní atmosféru.

IFMS i členská organizace IMA si nesmírně váží zájmu soutěžících a veřejnosti; zájem roste a rozšiřuje se do dalších zemí nejen v Evropě. Cílem je pro každý tým a jednotlivce vytvořit profesionální přístup, vzájemnou důvěru, spolehlivost, transparentnost, pohodu, radost z pohybu a dosažených výsledků a dokázat, že mažoretkový sport dává možnost dětem a mládeži v moderním, technicky vyspělém světě, k naplnění jejich zájmů.


Official page 10. European Championship Majorettes Sport Article 2015

Read More

ENG- After two-year pause the European Championship Majorettes Sport is back

ENG- After two-year pause the European Championship Majorettes Sport is back

The jubilee X. European Championship which was held from 27-28th June 2015 in Kedzierzyn-Koźle, Poland, was awaited for whole two years. Out of the 10 year history, this event has been held in Poland for the 8th time.

2004 – 2009 Opole, POL
2010 Vyškov, CZE
2011 Poreč, CRO
2012 Opole, POL
2013 – 2014 IMA did not declare European Championship, IFMS declared World Championship
2015 Kędzierzyn-Koźle, POL

Modern, spacious hall with a large parking lot for this kind of sport was satisfactory. It is located in a quiet suburb area, which was unusual for some participants as some of them got lost a little but in the end everyone was present and on time for the start of the competition. During both days and in the presence of the President of IFMS Mr Ing.Josef Doležel, a relaxed atmosphere prevailed.

It was here and for the first time that a new model of nominations from the national championships was applied , which lies in the fact that the contestants with the highest number of points from the national championships are nominated directly for the World Championship and hence other competitors then get a chance to fight not only for medals but also passes for the World Championship, which will be held from 26th to 29th August 2015 in Prague, Sparta Arena, Podvinný mlýn Article 2015

1_European Championship Majorettes Sport (66) In the second competition day besides the duo-trio 2BAT in all three age categories there were also disciplines called “Bulava” (commanders mace of the Cossack governer) showcased. Competitors from these disciplines do not proceed to the World Championship as yet, nor were they awarded titles. However if the proposal to include and summon these disciplines into the rules will be submitted before the IFMS members session meeting will take place, it is possible that Majorettes sport will be broadened by such disciplines. It depends, however on good drafting of the wording of the rules including the method of evaluation.

Since 2012, when IX. European Championship was held in Opole, Poland, some changes took place, both in the definition of the majorettes sport rules and the association IMA (International Association Majoretsport) itself. IMA continues (after elections in January 2013) to be registered in Poland and is primarily governed by Polish law. After the formation and establishment of the International Federation IFMS, IMA became its member. Up until then it was IMA who was rightholder and promoter of the European Championships in Majorettes Sport , which may be proven by history of individual Championship. Never at any point were the rights transfered onto other entity or person to allow them to hold such event.
Nevertheless in 2013 Tatabanya, Hungary, boasted with X. European Championship in Majorettes Sport, which was held in the parking lot behind a hotel. From the video published on their website, it was clear that the marching parade went through a public road without marking the route as according to the rules, between parked cars. Ms Éva Gogolák correspondence reaffirmed us that IMA Opole is a different organization to the IMA in Tatabánya, which was founded June 12, 2013. This newly founded organization with president Eva Gogolák uses by right shortcut IMA, draws on its very good reputation and years of history as IMA Opole and appropriates a serial number of Championships X.

Name: International Majorette-Sport Association
Registration number: 1914
Home/headquarter: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street, Hungary
Represent: Geisztné Gogolák Éva president of association ( address: 1045
Budapest, 2/b Pozsonyi street, Hungary;
postal address: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street , Hungary )
Number of Final Court decision: Pk.60009/2013/6; 12. June 2013,
Tribunal of Tatabánya, Hungary
Tax number: 18516218-1-11
Bank account: MKB Bank
Address: Tatabánya, Fő
tér 6. 2800 Hungary
IBAN: HU13-1030 0002 1060 9616 4902 0017
BIC: MKKB HU HB

The public deception though continues by an organization that is presented under name – Majorette Sport World Federation, with its president Mrs. Željka Banović, and that is by having announced XI. European Championship 2014 in Porec, Croatia. Even more confusing is that listed organization using the acronym MWF, has not published the address of its headquarters nor does it state other mandatory data, which are subject identifiers (ID number, reference number, date of establishment, etc.). Another “heresay and delusion” is promotion of XII. European Championship in Brno. MAC organizer based in Brno claims on its website that they are not majorettes sport, but they nominate from their competitions passes to XII. European Championship Majorette-Sport Brno 2015. Doubtful also is that recommended letters and post sent to their organization’s head office return as unclaimed ….
By the way… Does anyone know where in this case are the previous XI. years?

IFMS based in Prague, which is the umbrella organization for majorettes sport and member organization IMA based in Opole work together on organizing majorettes competitions and other events, which are used for the development of majorettes sport, whose main competitors are children and adolescents, especially girls.
Together they seek to improve the conditions of competition, to promote this new, modern sport to the general public, creating majorettes sporting history, striving for transparency by publishing the actual starting lists and scorecards immediately after the competition, answering any questions not only about the rules and organizing of the competition but also about mentioned transparency.
Published documents remain unchanged on the website.

Thanks to all the participating teams and formations for the representation, which has been at a high level. The new model confirms that there is a great potential in Europe to further develop majorettes sport.
In the history of the European Championships in this sport this jubilee X. year 2015 belonged with the largest number of application changes to the most professionally mastered championships, both with organizing staff and majorettes, coaches, parents, and other public audience themselves; all together formed good competitive atmosphere.

IFMS and its member organization IMA cherish the interest of competitors and the general public; it grows and spreads to other countries, not only in Europe. The goal is for each team to create a professional and individual approach, mutual trust, reliability, transparency, contentment, joy of movement and the achievements, also to prove that majorettes sport gives the opportunity to children and youth in a modern, technologically advanced world, to fulfill their interests.


Official page 10. European Championship Majorettes Sport Article 2015

Read More

Opatijske akrobacije u srazu dva mažoret stila

Opatijske akrobacije u srazu dva mažoret stila

Article David Jolić

Fotos


Official page 1. Grand Prix Majorettes Sport Article 2015

Read More

1. Grand Prix v mažoretkovém sportu

1. Grand Prix v mažoretkovém sportu

Průvod mažoretek městem zahájil druhý soutěžní den 1. Grand Prix v mažoretkovém sportu

Mažoretkový sport je sport nový, moderní a jeho rozvoj není možný bez účasti na mezinárodních soutěžích. Tento sport, určený převážně dětem a mládeži, si vyžaduje přinášet stále nové vstupy, nápady a myšlenky. Snahou je, aby mažoretkový sport dával možnost nejen děvčatům, ale všem jeho příznivcům jak v oblasti zapojení se do tréninků, soutěží, tak v podívané a sportovních zážitcích z dobrých výkonů jeho divákům.

Účast na mezinárodní soutěži 1. Grad Prix v mažoretkovém sportu 2015, Opatija, Chorvatsko nebylo jen náhodné. Byla to téměř 2 roky zvažovaná akce, jejímž výsledkem byla po dva dny zaplněná moderní hala Marino Cvetkovič mažoretkami z České republiky, Maďarska, Ruska a domácího Chorvatska.

Mažoretky přihlášené do Grand Prix svými pódiovými sestavami skupin a formací soupeřily o umístění nejen na předních místech, ale také o postup až na Mistrovství světa v Praze Article 2015. Chorvatské mažoretky ve svém národním mistrovství usilovaly o titul národního mistra.

Soutěžní program byl sestaven tak, že se střídaly disciplíny nejrve v Grand Prix a poté v národní soutěži.
Tímto modelem byly nejen konfrontovány dvě úrovně, mezinárodní a národní, ale podívaná dala možnost všem zúčastněným výkony těchto dvou úrovni sledovat a porovnávat.

Pro vlastní posuzování výkonů byly sestaveny dvě poroty, pro každou soutěž zvlášť. Zatímco vždy jedna porota hodnotila, druhá sledovala výkony. Shrnutí poznatků pak bylo předmětem společného zasedání. Rozhodčí se rovněž v praxi setkali s hodnocením výkonů národní a mezinárodní úrovni. Výsledkem byl dobrý trénink rozhodčích, další prohlubování osvojených pravidel, srovnání způsobů hodnocení a posuzování všech oblastí (choreografie, pohybová průprava, práce s náčiním) předvedených soutěžních sestav.

Cílem takové spolupráce je posun rozvoje mažoretkového sportu na mezinárodní úrovni a jeho další šíření v zahraničí.

Grand Prix Majorettes Sport_Opatija (1)Mezinárodní federace mažoretkového sportu (IFMS) nabízí podporu členským státům V tomto případě se realizace bude konat v září letošního roku seminářem pohybové průpravy, práce s náčiním, choreografie a školení rozhodčích. Prezidium IFMS předpokládá, že tato investice do vzdělání přinese vzrůstající tendenci ve výkonnosti soutěžících.
Ozdobou dvoudenního zápolení byl parádní průvod městem se dvěma kapelami, dlouhý bezmála 2 km. Za krásného letního počasí vynikla pestrost kostýmů, krása a elán mládí a v neposlední řadě rázná hudba.

1.Grand Prix v mažoretkovém sportu a národní mistrovství splnilo své poslání; mažoretky si porovnaly výkony na národní a mezinárodní úrovni a odnesly si nominace na Mistrovství světa Article 2015, divák si odnesl zážitky z dobrých výkonů a ostatní veřejnost si odnesla zážitky se stovkami snímků z parádního průvodu.


Official page 1. Grand Prix Majorettes Sport Article 2015

Read More

4. Memoriál Jiřího Necida, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, tentokrát v Hranicích

4. Memoriál Jiřího Necida, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje,  tentokrát v Hranicích

„Vážený pane prezidente,
milé mažoretky,
dámy a pánové,

2 (75)

Radost a nadšení z pohybu ovládlo Hranice

jsem poctěn tím, že vás mohu oslovit při tak významné příležitosti, jakou je dnešní Memoriál Jiřího Necida. Chtěl bych vás ubezpečit, že to je událost významná nejen pro všechny milovníky mažoretkového sportu, ale i pro město Hranice, kde myšlenka mažoretkových soutěží vznikla. Vznikla právě díky panu Jiřímu Necidovi, který v té době působil jako vedoucí odboru kultury na městském úřadu v Hranicích. Jako tehdejší hranický starosta jsem měl možnost s panem Necidem spolupracovat a dodnes na toto období často vzpomínám. Jsem velmi rád, že se nástupci pana Necida rozhodli jeho jméno a odkaz zvěčnit tím, že po něm pojmenovali tuto významnou mažoretkovou soutěž.
Přeji vám všem krásný sportovní i kulturní zážitek.“
Tato slova pronesl v zahajovacím ceremoniálu PhDr. Vladimír Juračka, člen zastupitelstva.

V pořadí 4. ročník Memoriálu Jiřího Necida oficiálně prohlásil za otevřený pan Jiří Kudláček, starosta města Hranic. Ve svém projevu podotkl, že pan Necid byl iniciátorem vzniku dvou asociací, evropské a mezinárodní.

„Jsem potěšena, že zde mohu být, pan Necid si určitě zaslouží, aby jeho jméno neupadlo v zapomnění a jeho myšlenka se šířila dál. Mažoretkový sport je krásný, ale náročný a je dobře, že se tento druh sportu podporuje, a to nejen v Hranicích. Líbí se mi, jak soutěží děti od těch nejmenších až po dospělé grandseniorky a jak zvládají tak fyzicky náročný sport. Zároveň děkuji organizátorům soutěže, že dali možnost Vojtovi zazpívat v zahajovacím ceremoniálu českou hymnu, Vojta Foltas je žákem naší školy“, řekla paní Mgr. Dagmar Pospíšiová, ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše, VIP host.

„Mile mě překvapily výkony soutěžících a je vidět, že soutěžící tímto sportem žijí. Je dobře, že se děti tomuto sportu věnují, že v něm našly zálibu i vášeň a je vidět, že tomu věnují hodně času. Jsem překvapená, že se tomuto sportu věnují i dospělí a že v sestavě byl i muž“, sdělila paní Vlasta Zapatová, členka zastupitelstva, VIP host.

„Je to moje první soutěž na kterou se mohu nerušeně dívat a přiznám se, že nasávám informace. Těším se na miniformace. S mažoretkami jsem se skutečně setkal na tréninku pochodového kroku. Už tehdy mě děvčata zaujala svou snahou se něco naučit. Dnes jsem sledoval společný nástup. Bylo vidět rozdílnost zvládnutí pochodového kroku a viděl jsem, že je ještě na čem pracovat. V pochodovém kroku je fígl v tom, že se krok nedá uspěchat“, prozradil pan Jan Suder, lektor pochodového kroku, VIP host.

„Je tomu již 20 let, kdy mě pan Necid oslovil jako ředitele Hanácké kyselky o podporu soutěží mažoretek. Hanácká kyselka se stala hlavním sponzorem a já jsem měl možnost sledovat mažoretkové hnutí. Když v r. 2013 byla založena v zájmu rozvoje mažoretkového sportu, k přispění k jeho mezinárodní integraci, k připojení ke sportovním zásadám, mezinárodní nevládní organizace International Federation Majorettes Sport se sídlem v Praze, stal jsem se jejím prezidentem“, řekl pan ing. Josef Doležel, VIP host

„Pana Necida jsem znal osobně, mažoretkovému sportu fandím už dobře 8 let, jezdím na soutěže pravidelně a pokud mohu, žádnou nevynechám. Jsem z Českých Budějovic a cestuji vlakem, někdy i přes noc. Na memoriál jsem dojel hlavně ze vzpomínky na pana Necida. Sport je to hezký a neustále se zlepšuje“, řekl pan Miroslav Procházka, fanoušek z Českých Budějovic

1 (686)

Pohár hejtmana Olomouckého kraje si odvezly mažoretky ze Staškova

Memoriál měl i zahraniční výpravu, a to ze Staškova, okres Čadca, Slovensko.
„Máme mažoretkový klub při ZŠ, pracujeme od r. 2002. Já osobně pocházím z Hořic a tak jsem děti brala na soutěže i v Česku. Dnes už mi pomáhají děvčata, která dříve u mě soutěžila. Vývoj jde dopředu a energie a nápady mladých k tomu patří. Všechno zvládnout sama už bych měla problém. Pracujeme více s třásněmi než s hůlkou, uvidíme jak všechno bude pokračovat. My, co to děláme po své práci jako volnočasovou aktivitu, to děláme vlastně pro radost. Když se dostaví úspěch, tak je to zpravidla jediná odměna“, řekla vedoucí výpravy paní Edita Sabelová, Staškov. (Pozn. redakce: V tu chvíli ještě paní Sabelová nemohla tušit, že za největší počet bodů obdrží Pohár hejtmana Olomouckého kraje a stejně jako předešlé tři roky poputuje pohár na Slovensko).

A jak to vidí její svěřenkyně?
„Na memoriál jsme se hodně těšily, dnes jsme v této soutěži podruhé. Líbí se nám, že máme srovnání s jiným státem. Dnes zde máme 16 startů, specializujeme se na třásně. Nejmladší soutěžící má 4 roky a už s námi soutěží, je tomu tak i dnes. Nejstarší soutěžící jsou maminky. Začaly trénovat, když prohrály sázku s malými děvčaty, před 2 roky. Šlo o to, že když malé vyhrají na mistrovství Slovenska zlato a budou mistryně, tak se zapojí i maminky a musí předvést sestavu. Vyhrát malým se povedlo. Podporu od maminek máme velkou, i díky tomu, že samy cvičí. Podporují nás i tatínkové. Trénujeme 2x týdně, formace se trénují samy. Jsme z malé dědiny na Kysuciach, všechny se známe, jen já zde mám 5 sestřenic. Maminky jsou zároveň naše tety, kmotry, v souboru máme i babičku“, pochválila Veronika Kvašňovská, členka výpravy ze Staškova

Cestování veřejnou dopravou na soutěže není vždycky snadné, obětavost vedoucích je až obdivuhodná a vše překoná.
„Dnes jsme měly problém s cestováním, od 3 hodin ráno jsme na cestě, v Ústí nad Orlicí byla výluka, oznámili to až na poslední chvíli, dráhy dostaly dotace tak modernizují. Zahájení jsme sice nestihly, ale vlastní soutěž jsme nepromeškaly“, prozradila paní Ramešová z Teplic (do Hranic cca 400 km)
Ke každé soutěži jako turistický doprovod patří rodiče.
„Mažoretky jsou krásný sport, plný tance, hudby, dnes zde mám dceru Ivetu, baví ji to, letos zkusila poprvé sólo, zatím se ji daří. Moc ji to přeji, aby se ji dařilo i v budoucnu a přeji to i jejím soupeřkám. Já jsem na memoriálu poprvé, ale AMA Opava na memoriál jezdí“, řekla paní Iveta Jamnická, maminka z Opavy
„Na soutěže doprovázím dceru Justýnu, soutěží už od svých 4 let, takže pátým rokem“.
„Je zajímavé sledovat vývoj skupiny Berušky 4“. „Fotíme, dnes jsme udělali tak 30 snímků“ podotkli rodiče ze Zábřehu
„Moc jsme se těšily na pohodovou soutěž, děvčata jsou usměvavá a mají radost z pohybu. Máme zde favoritku Barborku, soutěží 5 let a já vidím, jak se vše zlepšuje. U nás v Opavě mažoretkám fandíme“, řekla Gabriela Pallová, maminka z Opavy

A jak vidí soutěž členky věkové kategorie grandseniorky?
„Radost z pohybu je vidět na každém soutěžícím, na tvářích je úsměv a ne slzy. I zde ovšem platí, že každý den není neděle. Cvičíme často, rády, před soutěží každý den, zavádíme mažoretkový turismus a těšíme se, že sjezdíme celý svět“, řekla Jana Čermáková a Sandra Drbohlavová, DDM Hořice

Memoriál Jiřího Necida se konal pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, tentokrát v Hranicích. Předešlé 3 ročníky patřily městu Olomouc a sportovní hale UP Palackého.
Spoluzakladatel memoriálu, rozhodčí a přítel mažoretkového sportu, pan Mgr. Milan Ludvík, ve svém odpoledním úvodním projevu mimo jiné řekl: „Sportovní charakter soutěží postavený na principu fair play, vysokých výkonech, kráse a eleganci pohybu, na vysoké společenské úrovni a na nárocích na soutěžní prostředí, se stal základem pro moderní, masový sport“.
Někteří si jeli na memoriál odpočinout, jiní jej chtěli vidět, jiní zase přijeli ze vzpomínky na pana Necida.
Děti si „vysoutěžily“ další postupy na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, které se koná v moderní sportovní hale v Kedzirzyn-Koźle, Polsko, ve dnech 27. a 28.06.2015 Article 2015. Slovenská výprava ze Staškova získala ceněnou nominaci na III. Open World Championship Majorettes Sport, které se koná 26.-29.8.2015 v Praze Article 2015


Official page 4. Memorial of Jiří Necid Article 2015

Read More

Delegacija Svjetske asocijacije IFMS i Hrvatskog udruženja mažoret timova u Opatiji

Delegacija Svjetske asocijacije IFMS i Hrvatskog udruženja mažoret timova u Opatiji

Predsjednica Hrvatskog udruženja mažoret timova Milosava Katić zahvalila je predstavnicima Grada Opatije što su pomogli u organizaciji ovog natjecanja, a naročito Opatijskim mažoretkinjama, za koje je istaknula da su prepoznatljiv suvenir ovoga grada.

Opatija – Delegacija Svjetske asocijacija International Federation of Majorette Sport (IFMS) i Hrvatskog udruženja mažoret timova (HUMT) stigla je u Opatiju povodom organizacije i održavanja Europa Grand Prixa Međunarodnog natjecanja mažoretkinja, koje će se održati 20. i 21. lipnja u Opatiji. Razgledali su dvoranu Marino Cvetković, gdje ih je pozdravio zamjenik gradonačelnika Fernando Kirigin, koji im je zaželio ugodan boravak te uspješno održavanje natjecanja.

Predsjednik IFMS Josef Doležel iskazao je zadovoljstvo što se europsko natjecanje održava upravo u Opatiji.

Grand Prix Majorettes Sport_Opatija– Opatija je vrlo lijepa, ljudi su ljubazni i dragi, a dvorana u kojoj će se održati natjecanje je odlična. Kod nas u Češkoj Republici prošli je tjedan održano natjecanje na kojem su se najuspješniji sudionici kvalificirali na Svjetsko prvenstvo koje će se održati krajem kolovoza u Pragu. Natjecatelji koji se još nisu kvalificirali imaju šansu to učiniti i na predstojećem natjecanju u Opatiji. Pozivam sve građane da dođu u dvoranu Marino Cvetković, gdje će se održati natjecanje, a naročito da dođu vidjeti svečani mimohod glavnom opatijskom ulicom svih sudionika uz pratnju puhačkih orkestara, kazao je Josef Doležel.

Predsjednica Hrvatskog udruženja mažoret timova Milosava Katić zahvalila je predstavnicima Grada Opatije što su pomogli u organizaciji ovog natjecanja, a naročito Opatijskim mažoretkinjama, za koje je istaknula da su prepoznatljiv suvenir ovoga grada.
– Uvjeti natjecanja u Opatiji su izvrsni i očekujemo da će natjecanje biti vrlo lijepo i uspješno, te da će nas kvalificirati i za neka buduća događanja, kazala je Milosava Katić.

Kristina Tubić / PodUčkun.net
Official website article HERE Article 2015

Sportovní hala Marino Cvetković v Opatiji , je připravena pro hostování 1. Grand Prix v mažoretkovém sportu a Mistrovství Chorvatska

Tato moderní hala, otevřená před dvěma lety, je pojmenovaná po  ochránci své vlasti, který padl za samostatnost Chorvatska v r. 1991.

Pracovní skupina složená  ze zástupců místního pořadatele Opatijskie mažoretkyně,  zástupců střešní organizace HUMT  Zagreb a zástupců IFMS Praha se sešla na místě  samém ve tvůrčí a přátelské atmosféře, výsledkem byly upřesněny důležité kroky a podrobnosti k průběhu  soutěží. Schůzky se zúčastnil místostarosta města a spolu s pořadateli vyjádřil kompliment k předloženým návrhům plakátů, diplomů, medailí a také zvláštní ceny.

Obecně je známo, že dobře zorganizovat akci tak, aby soutěžící měly co nejlepší podmínky k předvedení svých soutěžních sestav, diváci si odnesli zážitky z předvedených výkonů, rozhodčí byli v maximální míře objektivní, aby včas byly zpracovány výsledky, zveřejněny a ceremoniál předávání ocenění zanechal ty nejkrásnější dojmy, si vyžaduje značnou dávku zkušeností. Chorvatská strana nabídla místo konání a pomoc při realizaci; zároveň je to i výzva pro ostatní členy a příznivce. Rádi uvítáme a podpoříme jakoukoliv  aktivitu v tomto směru, ať už při pořádání dalšího ročníku Grand Prix v mažoretkovém sportu, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa.

Read More